Weet en eet voor het leven!

PMO: De routekaart naar een gezonder voedingspatroon

Voor een hogere duurzame inzetbaarheid en een vitaal team helpt het Vitalokaal je op weg om de gezondheid van je medewerkers helder in beeld te krijgen.

Steeds vaker zijn ondernemers veel geld kwijt aan ziekteverzuim. Het aanhoudende personeelstekort zorgt voor een scheve verdeling van de werklast onder werknemers. Een hardnekkig gevolg hiervan is dat werkgevers steeds vaker te maken krijgen met onverwachte uitval van hun medewerkers. 

Een PMO (preventief medisch onderzoek) kan hierbij helpen. Door in kaart te krijgen wat de psychische en fysieke klachten van werknemers zijn kunnen werkgevers beter inspelen op mogelijke gezondheidsrisico’s op de werkvloer. Op deze manier kunnen eventuele knelpunten in het werkproces voortijdig worden herkend. Het Vitalokaal heeft programma’s ontwikkeld om ervoor te zorgen dat jouw medewerkers gezond en vitaal blijven en hun prestaties verbeteren.

Vitalokaal 11122023 TF HR 560 groot

PMO verplicht?

Volgens de arbowet moeten werkgevers hun werknemers de mogelijkheid bieden om een preventief medisch onderzoek uit te voeren. PMO’s kunnen nogal van elkaar verschillen qua inhoud. Van een eenvoudige vragenlijst tot een uitgebreid fysiek onderzoek. Het Vitalokaal biedt fysieke testen die een volledig beeld van de gezondheid geven. Dit meet de volgende aspecten:

Voor €69,95 is de afname per persoon kunt u bij het Vitalokaal een preventief medisch onderzoek laten uitvoeren.

* Exclusief inregeltraject van 695,95 euro

De gezondheidscheck duurt tussen de 30 en 40 minuten. De check is inclusief gezondheidstips en het eenmalig inregelen van mogelijke voortzetting van het gezondheidstraject.

Vitaliteit op de werkvloer

Een PMO kan helpen bij het verbeteren van de vitaliteit op de werkvloer en daardoor de productiviteit van de werknemer verhogen. Met vitaliteit wordt de algemene levensenergie van de werknemer bedoeld. Een vitale werknemer is betrokken, toont initiatief en komt met creatieve ideeën. Meten is weten en dankzij een preventief medisch onderzoek krijgt de werkgever een helder beeld van hoe vitaal zijn of haar werknemers zijn (of kunnen zijn). De workshops en trajecten van Het Vitalokaal bieden werknemers handvaten om vitaler te worden dankzij een gezonder voedingspatroon. Makkelijke en gezonde recepten vormen de bouwstenen van een vitale werknemer. 

Duurzame inzetbaarheid

Een preventief medisch onderzoek versterkt daarnaast de duurzame inzetbaarheid van een werknemer. Iemand is duurzaam inzetbaar wanneer hij of zij op de langere termijn gemotiveerd kan blijven werken voor een bedrijf. Het doel is daarbij om iemand duurzaam inzetbaar te maken tot uiterlijk de pensioenleeftijd. De werkgever kan hier aan bijdragen door een positieve werkcultuur te scheppen met goede arbeidsomstandigheden. De gezondheidsprogramma’s van Het Vitalokaal kunnen helpen bij een gezonde levensstijl van werknemers. Hierdoor zullen ze op de langere termijn gelukkiger en weerbaarder zijn, wat van onschatbare waarde kan zijn voor het goed functioneren van een bedrijf.

PMO in combinatie met een basis live dag

Om uw medewerkers te motiveren om een PMO te laten doen kunnen wij de module afstemmen op onze basis live dag module. Tijdens de basis live dag leren je medewerkers op een toegankelijke manier om hun voedingspatronen nog eens gronding onder de loep te nemen. Door middel van een interactief programma met theoretische en praktische informatie wisselen ze onderling hun ervaringen met gezonde voeding uit. Tijdens de basis live dag leren deelnemers de noodzakelijke bouwstenen van een gezond voedingspatroon herkennen en krijgen ze tips die ze direct mee naar huis kunnen nemen. De basis live dag kan worden ingezet als voorbereiding op een PMO of juist omgekeerd, als een concrete eerste stap nadat de medische resultaten uit het onderzoek bekend zijn geworden.

Waarmee?

Programma's en trainingen

Achtergrond van Zaadje verwijderd

Membership

Het Membership bestaat uit een laagdrempelige dagelijkse post vol inspiratie, praktische tips en korte “how to do”video’s.
Achtergrond van Kiem verwijderd

Masterclass

Geschikt als energizer, aanjager van een vitaliteitstraject of afsluiting van een teamdag/studiedag. Kan ook ingezet worden als losstaand programmaonderdeel
plantje

PMO (Preventief Medisch Onderzoek)

Het PMO onderzoek, oftewel de Vitale Gezondheidscheck helpt bij het goed inzichtelijk maken van je gezondheidssituatie of vitaliteitsstatus. Van jezelf of aan je medewerkers.

Achtergrond van Plant2 verwijderd

Basislive dag

Een interactieve en inspirerende workshop over voedingspatronen. Waarin leren, inspireren, spelinteractie en praktijk worden afgewisseld.

Achtergrond van Grote plant verwijderd

90 dagen traject

Een periode waarbij we echt ‘all the way’ gaan. De verandering maken tussen wat voeding doet en het toepassen daarvan.

Achtergrond van plant en zaad verwijderd

In-House

De ervaring leert dat de gedachtevrijheid, creativiteit, motivatie, tevredenheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van goed eten en vitaliteit van deelnemers stijgt.